A ima­gem é tan­to mais be­la quan­to ela for au­di­ti­va, evo­can­do so­no­ri­da­des do mo­men­to.

Mia Couto